10. Sınıf Matematik Ders içeriği

ÜNİTE ALT ÜNİTE KONU Konu Ders Saati Ünite Ders Saati
SAYMA VE OLASILIK Sıralama ve Seçme Sayma Yöntemleri ve Faktöriyel 1 7
Permütasyon (Sıralama) 1
Kombinasyon ( Seçme ) 1
Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı 1
Binom Formülü 1
Olasılık Olasılık 2
FONKSİYONLAR Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi Fonksiyon Kavramı 1 9
Fonksiyon Türleri 2
Fonksiyonlarda dört işlem 1
Fonksiyon Grafikleri 1
Parçalı Fonksiyonların Grafikleri 1
İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi İki Fonksiyonun Bileşkesi 1
Birebir ve Örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar 1
Bir Fonksiyonun tersi 1
POLİNOMLAR Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler Polinom Kavramı 1 10
Polinomlarda Toplama ve Çıkarma işlemi, Çarpma İşlemi 1
Polinomlarda Bölme işlemi 1
Bölme işlemi yapmadan kalan bulma. 2
Polinomların Çarpanlara ayrılması Gruplandırarak çarpanlara ayırma 1
Özdeşlik kullanarak çarpanlara ayırma 1
ax²+bx+c şeklindeki ifadeleri çarpanlara ayırma 1
Değişken değiştirme yöntemi ile çarpanlara ayırma 1
Rasyonel ifadeler. 1
İKİNCİ DERECE DENKLEMLER

 

İkinci Dereceden Denklemler

 

Çarpanlara ayırma yöntemi ile denklem çözümü 1 8
Tam kareye tamamlama yöntemi ile denklem çözümü 1
Değişken değiştirme yöntemi ile denklem çözümü 1
ax²+bx+c Biçimindeki denklemlerin genel çözümü 1
Karmaşık sayılar 1
Kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkiler 1
Kökleri verilen ikinci derece denklemin Oluşturulması 1
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER

 

Çokgenler Çokgenler 1 10
Çokgenin Açıları 1
Dörtgenler ve Özellikleri Dörtgenlerin Kenar açıları ve Özellikleri

 

1
Özel Dörtgenler Yamuk , Yamuğun Alanı 1
Paralel Kenar, Paralel kenarın alanı 1
Eşkenar Dörtgen, Eşkenar Dörtgenin alanı 1
Dikdörtgen, Dikdörtgenin Alanı 1
Kare, Karenin Alanı 1
Deltoid, Deltoidin Alanı 1
Dikdörtgen Alanları ile ilgili Problemler 1
UZAY GEOMETRİ

 

Uzay Geometri Uzay Geometri 3 6
Katı Cisimler Hacim Bağlantıları 3
TOPLAM DERS SAYISI 50 50