11. Sınıf Matematik Ders içeriği

  1. SINIF DERS KONULARI
ÜNİTE ALT ÜNİTE KONU Konu Ders Saati Ünite Ders Saati
TRİGONOMETRİ Yönlü açılar Yönlü açı kavramı 2 13
Açı Ölçü birimleri 2
Trigonometrik Fonksiyonlar Trigonometrik fonksiyonlar birim çember yardımı ile açıklama 1
Kosinüs teoremi 2
Sinüs Teoremi 2
Trigonometrik fonksiyonların grafikleri 2
Ters trigonometrik fonksiyonlar 2
ANALİTİK GEOMETRİ Doğrunun Analitik incelenmesi İki nokta arasındaki uzaklık 2 7
Bir doğru parçasını bölen nokta 2
Analitik düzlemde doğrular 1
Bir noktanın bir doğruya uzaklığı 2
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR Fonksiyonlarla ilgili uygulamalar Fonksiyonların grafik ve tablo temsili 2 8
İkinci dereceden fonksiyonlar ve grafikleri İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonların grafikleri 2
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen grafikler 2
Fonksiyonların Dönüşümleri Dönüşüm yardımı ile grafik çizimi 2
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ İkinci dereceden iki bilinmeyenli denklem sistemleri İkinci dereceden iki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümeleri 2 6
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikler ve eşitsizlik sistemleri İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümeleri 2
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümeleri 2
ÇEMBER VE DAİRE Çemberin temel elemanları Çemberde teğet, kiriş, çap ,yay ve kesen kavramları 2 9
Çemberde kirişin özellikleri 1
Çemberde Açılar Çemberde açı özellikleri 2
Çemberde teğet Çemberde teğetin özellikleri 2
Dairenin çevresi ve Alanı Dairenin çevre ve alan bağıntıları 2
UZAY GEOMETRİ Uzay Geometri Uzay Geometri 2 5
Katı Cisimler Dik dairesel silindir, Dik dairesel koni ve küre 3
OLASILIK Koşullu Olasılık Koşullu olasılık problemleri çözümü 2 8
Bağımlı ve bağımsız olaylar 2
Bileşik olayların olasılıkları 2
Deneysel ve teorik olasılık Deneysel ve teorik olasılık ilişkisi 2
TOPLAM DERS SAYISI 56 56