9. Sınıf Matematik Ders içeriği

ÜNİTE ALT ÜNİTE KONU Konu Ders Saati Ünite Ders Saati
MANTIK Önermeler ve Bileşik Önermeler

 

Önermelerde Temel Kavramlar 1 8
Bileşik Önerme 1
Koşullu Önerme ve iki yönlü koşullu önerme 1
Sözel yada sembolik mantık dilinde birleşik önermelerin birbirine dönüştürülmesi 1
Totoloji ve çelişki 1
Açık Önermeler ve İspat Yöntemleri

 

Her ve Bazı Niceleyicileri 1
Açık Önerme 1
KÜMELER Kümelerde temel kavramlar

 

Temel kavramlar, Alt Küme, Eşit Küme

 

1 8
Kümelerde işlemler ve Bağıntı

 

Kümelerde işlemler .Birleşimi, kesişimi, fark 2
Kümelerde Kartezyen çarpımı 2
Bağıntı 1
Küme Problemleri 1
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER Sayı Kümeleri Sayı Kümeleri Arasındaki İlişki 1 24
Bölünebilme kuralları Tam Sayılarda Bölme Algoritması 1
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler

 

Tam Sayılarda Bölünebilme Kuralları 1
Tam Sayılarda EBOB ve EKOK 1
Periyodik Olarak Tekrar Eden Olay Uygulamaları 1
Gerçek Sayılarda Aralık Kavramı 1
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizliklerin Çözümü 1
Birinci Dereceden Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 2
Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem ve Eşitsizlik Sistemleri 2
Üslü İfadeler ve Denklemler Üslü İfade İçeren Denklemler 2
Köklü İfadeler İçeren Denklemler 1
Denklem ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar Oran ve Orantı 2
Problemler 1
1)Sayı-Kesir Problemleri 1
2)Yaş Problemleri 1
3)Hız Problemleri 1
4) Karışım Problemleri 1
5)Havuz-İşçi Problemleri 1
6) Kar-Zarar Problemleri 1
TOPLAM DERS SAATİ 40 40