Akademik Koçluk

749,00 

Birebir ilgi,

Seviye grupları,

Konu tekrarları,

Ortak Yayın Kullanımı,

Yeni nesil soru tipleri

Açıklama

Açıklama

Eğitim koçluğu öğrenci yönlendirme test uygulamaları

 • Temsil sistemleri testi
 • Çoklu zeka testi
 • Ömür boyu öğrenim testi
 • Duygusal zeka testi
 • Benlik saygısı değerlendirme testi

1) Temsil sistemimiz bilginin algılanıp zihin tarafından kodlanması ve yeniden hatırlanabilmesinde önemli bir rol oynar. Bu sistemin işleyişi ve kapasitesi, kalıtsal özelliklerin yanı sıra, sonradan öğrenmenin de etkisiyle kişiden kişiye farklılık gösterebilir.   Algısal bir engeli olmayan bireyler, beş (veya altı) duyusunu kullanabilme yetisi ile donatılmış olmalarına rağmen temsil sistemlerinin işleyişi açısından birbirlerinden farklılık gösterirler. Bu farklılaşmanın nedeni, hepimizin en az bir algı kanalını tercihli olarak kullanmamızdır.  Görsel işitsel ve kinetiksel olarak ifade ettiğimiz temsil sistemlerimizden ders çalıma esnasında ve hayatımızda faydalanma yolları nelerdir.

2) Harward Üniversitesi Eğitim Profesörlerinden olan Haward GARDNER Çoklu Zeka Teorisini ortaya atmadan önce pek çok bilimsel araştırma sonucundan faydalandı. Bu çalışmalar sonucu insan beyninin farklı bölümlerden oluştuğu ve her bir bölümün özel işlevlere sahip olduğu gerçeği ortaya çıktı.Prof. GARDNER, çalışmaları sonucu zekayı yeniden tanımladı. Zeka, değişen dünyada yaşamak ve değişimlere uyum sağlamak amacıyla  her insanda kendine özgü bulunan yetenekler ve beceriler bütünüdür. İnsan zekası yaşamın her anında, bir makineyi icat ederken, bir hedefi gerçekleştirirken, insanları ikna ederken, bir söküğü dikerken veya bir resim çizerken, bir rolü canlandırırken çok farklı zaman ve durumlarda harekete geçer ve kullanılır.GARDNER, zeka diyerek adlandırdığı 8 farklı beceriyi öğrenme, problem çözme ve insan olma için etkili birer araç olarak tanımladı. Her insan sahip olduğu zekalarla birlikte farklı bir öğrenme, problem çözme ve iletişim kurma yöntemine sahiptir.Dünya tarihine şöyle bir bakıldığında, GARDNER’ın teorisini destekleyen pek çok önemli ayrıntıya, olaya rastlanabilir. Dünyanın en ünlü atletleri , en büyük müzisyenleri girdikleri IQ sınavlarından çok düşük puanlar almışlardır. Böylesine düşük IQ puanlarına göre bu insanlara zeki diyemiyorsak, onları kendi alanlarında bu denli başarılı kılan ne olabilir? Bu başarılı insanların zihinsel yeterliliği farklı ilgi ve beceri alanları ile yeniden tanımlanabilir. Çünkü her insanın kendini ifade ederken kullandığı dil farklıdır. Bir müzisyen kendini yaptığı bestelerle, bir tiyatrocu kendini canlandırdığı rollerle ya da bir ressam çizgileri ile kendini ifade eder. Her insan farklıdır. Tektir ve özeldir. Her insanın da insanlık kültürüne katkısı farklı yönlerdedir.

 

8 kategoride toplanmıştır;

 • Sözel Dil Zekası
 • Mantıksal Matematiksel Zeka
 • Görsel-Uzaysal Zeka
 • Müziksel ritmik zeka
 • Bedensel Kinestetik zeka
 • Kişilerarası sosyal zeka
 • Kişisel içsel zeka
 • Doğacı zekâ

3) Modern, bilgiye dayalı toplumlarda, bireylere hayatları boyunca öğrenme imkânı

sunarak onları hayat boyu öğrenmeye teşvik etmek önemlidir. Bilgi, beceri ve

tutumların birleşiminden oluşan bu temel yeterlikler, kişisel gelişim, sosyal kaynaşma ve etkin

vatandaşlığın geliştirilmesi için gereklidir. Öğrenmeyi öğrenme becerisi, öğrenme

motivasyonu ve vatandaş olma bilinci çocukluk ve ergenlik yaşlarında şekillenir.

 

4) Duygusal Zeka kavramı,. Tanım itibariyle insanların kendilerinde bulunan karmaşık duyguları anlaması ve bu doğrultuda karşısındaki insanların da duygusal anlamdaki ifadelerini çözümleme becerisini ifade etmektedir.

5) Çocuk için benlik saygısı; çocuğun özellikleri, yetenekleri ve kendisi ile ilgili kişisel değerlendirmesinin bir sonucudur. Bu durum çocuklarda kendilerini olduklarından daha yüce görme veya küçümseme eğiliminde olabilir. Okul çağındaki çocuk, kendisini, ailesine ve aile dışındaki çevresine karşı kanıtlayabilme ihtiyacındadır. Kişinin kendisine olan özgüveni ve kişisel saygısı ile sosyal çevresinde sahip olduğu konumunu nasıl algıladığını belirtmektedir.