Kim Korkar Matematikten

749,00 

Birebir ilgi,

Seviye grupları,

Konu tekrarları,

Ortak Yayın Kullanımı,

Yeni nesil soru tipleri

Açıklama

Matematik, bilimde olduğu kadar günlük hayatımızda karşılaştığımız sorunların çözümünde kullandığımız önemli bir araçtır. Bundan dolayı matematikle ilgili davranışlar ilköğretimden yükseköğretim programına kadar her alanda yer alır. İlköğretimde ortaöğretime hazırlık olarak, ortaöğretimde yükseköğretime hazırlık olarak matematik öğretimi yapılır. Matematik öğretiminin temel amacı; kişiye günlük hayatın gerektirdiği matematik bilgi ve becerileri kazandırmak, problem çözmeyi öğretmektir. Matematik insan tarafından yaratılan zihinsel bir sistemdir. Bu matematiği soyut hale getirir. Görece, zor öğrenilmesinin sebebi budur. Öğretim sırasında somut araçlar kullanılarak kolaylaştırılabilir. Matematiğin yapısında tanımlı veya tanımsız elemanlar ve önermeler vardır. Örneğin üçgen tanımlı bir eleman, nokta ise tanımsız bir elemandır. Tanımsız elemanlar öğretilirken tanımlanmaya çalışılmaz, ne işe yaradıkları açıklanabilir. Önermelerin ise ifade ettiği hükümler doğru ya da yanlış olabilir. Matematik doğru hükümler veren önermelerle uğraşır. Matematiğin soyutluğu, elemanları, önermeleri öğretimin başından beri sezdirilerek matematik davranışları geliştirilebilir.

 • Kazanımlar

  Bazı referanslarım;

  İstek Uluğbey Anadolu & Fen Lisesi

  Türk Kızılayı Kartal Anadolu Lisesi

  Hasan Ferruh Özgen Anadolu Lisesi

  Pendik Anadolu Denizcilik Lisesi

  Kadir Has Anadolu Lisesi

  Burakbora Anadolu Lisesi

  Koşuyolu Anadolu Lisesi

  Tuzla Anadolu Lisesi

  Ataşehir İlköğretim Okulu

  Maltepe Anadolu Lisesi

  Kurtköy Lisesi

  İstanbul Ticaret Üniversitesi-HUKUK

  Işık Üniversitesi-ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER VE LOJİSTİK

  Okan Üniversitesi-HUKUK

 • Eğitimler Zoom üzerinden online yada yüz yüze olarak gerçekleştirilecektir.